Tegenwoordig is er steeds meer behoefte aan beveiliging bij bijvoorbeeld tandartsen, doktoren en dergelijke in hun eigen praktijk of op locatie van een huisbezoek.

Maar ook andere hulpverleners zoals ambulancepersoneel etc. krijgen steeds meer te maken met agressie op locatie. De beveiliging hiervan kan preventief zijn maar ook incidenteel.
Deze tak van beveiliging noemen wij Calamiteiten Service en deze is toe te passen op een breed publiek en kan van toepassing zijn op eigenlijk elke MKB organisatie afhankelijk van uw doelgroep. Denkt u bijvoorbeeld aan een beveiliger die stand-by staat bij uw receptie in verband met een lastig 'slecht nieuws' gesprek of een risicovolle afspraak.